Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny
Hola:
!Bienvenidos al segundo semestre!Důležité upozornění - zpřísňuje se režim:
Vzhledem k přístupu celé řady z vás (ne všech) k výuce španělštiny stanovuju následující pravidla (která jsou, mimo jiné, vyvozena ze školního řádu):
1) větší jak 5 minutové pozdní příchody budu pravidelně zapisovat do třídnice
2) kdo bude mít více jak 30% zameškaných hodin španělštiny (netýká se Anny Bazikové), nebude klasifikován, v tomto pololetí se tedy zřejmě bude tolerovat 15 zameškaných hodin, potom dostáváte nakompromisně neklasifikováno
3) maturanti při neplnění povinností ve stanoveném čase budou dostávat 5, tj. ne jako dosud, že budeme určité věci neustále odsouvat

El estado actual de las NOTAS (actualizado el 13/05/2009)

______________________________________________________________

Konečná verze maturitních otázek ze španělštiny

Los temas conversacionales del bachillerato (agregado el 12/09/2008)

Plán pro plnění maturitních témat (hlavně pro Báru M.) + dobrovolné domácí úkoly pro všechny (instrukce v souboru)

Plan de cómo hacer los temas conversacionales del bachillerato, TAREAS VOLUNTARIAS (para todos) (agregado el 27/09/2008)


______________________________________________________________

Pro práci s textem u maturitní zkoušky
Většina z textů bude pocházet z textů ze zkoušek DELE úrovně B1 (Inicial) - Comprensión de lectura; jedná se o texty dosažitelné v pdf na webu http://diplomas.cervantes.es/candidatos/modelo.jsp


Ejemplo del examen de bachillerato (08/02/2009)

Ejemplo del examen de bachillerato 2 (17/02/2009)

Temas gramaticales para el bachillerato (17/02/2009)

Ejemplos de tareas de los textos en el bachillerato (06/04/2009)

ODKAZ NA STRÁNKU K I. POLOLETÍ
1er SEMESTRE (actualizado el 23/01/2009)

______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 23/01/09?
1) nešlo topení, takže nic nebylo :(


Na co se podívat na pondělí 26/01/09?
1) na časovou souslednost
2) donést vyplněný úkol na cestování vlakem (obdržel ode mě každý) - kdo nedonese, má za 5______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 26/01/09?
1) poslední procvičování časové souslednosti (na materiálech mnou dodaných)
2) Unidad 5, VEN 2, str. 56 - cv. 1 (text A: Entrevista con el alcalde)
3) úkol na vlaky odevzdali pouze: Sandra, Štěpán, Kristýna, Bára Pešková a Andrea (částečně), zbytek třídy (všichni přítomní 26/01/09) tímto dostává za 5, Andrea si musí doplnit chybějící otázky. Kdo by si chtěl známku spravit, může dodatečně úkol odevzdat, ale 5 se mu neškrtne, pouze se mu přidá nová (lepší) známka.

Přeji pěkné pololetní prázdniny!


Na co se podívat na pondělí 01/02/09?
1) na časovou souslednost - bude DESETIMINUTOVKA

poznámky:
V desetiminutovce budou příklady typu:
ZADÁNO: Juan dijo: "No puedo hacer ejercicio porque he estado enfermo."
ŘEŠENÍ: Juan dijo que no podía hacer ejercicio porque había estado enfermo.
Všimněte si, že převádíme celou větu v úvozovkách, tj. je jedno kolik přísudků v ní je (může to být i souvětí), ale na každé vyčasované sloveso musíme uplatnit posouvací pravidla puedo >>> podía a he estado enfermo >>> había estado enfermo.

Vždy si však hlídejte, dojde-li k posouvání (podmínkou je minulý čas nebo podmiňovací způsob v hlavní větě (Juan dijo)), čili v následujícím příkladě k posunu časů nedochází:
ZADÁNO: Juan dice: "No puedo hacer ejercicio porque he estado enfermo."
ŘEŠENÍ: Juan dice que no puede hacer ejercicio porque ha estado enfermo.

Neumíte-li převádět věty automaticky citem, je nejlepší si vše překládat do češtiny, protože může docházet ke změnám v osobách:
Juan říká: Nemohu cvičit, protože jsem byl nemocný. (JÁ)
Juan říká, že (ON) nemůže cvičit, protože (ON) byl nemocný.______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 02/02/09?
1) FRASES HECHAS: (hovorové fráze typu: "Ten se ale zhulákal.") vědět, co znamenají a v jakých situacích se použijí:
pillarse un pedo, irse a la mierda, dar calabazas a alguien, quedarse con la boca abierta, estar de mala leche, en pelotas, patas arriba (boca arriba, boca abajo), estar como una vaca, estar como una cabra
2) dopřekládání textu A v Unidad 5, str. 56 a cv. 2 a 5 na str. 57


Na co se podívat na pátek 06/02/09?
1) na časovou souslednost
2) písemka nedopadla moc dobře, v pátek na hodině ji probereme a ti, co měli známku horší jak 3, budou příští týden psát novou (mohou ji psát i trojkaři, kteří si chtějí vylepšit skóre; tedy zbytek třídy se může rozhodnout, jestli ano nebo ne)______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 06/02/09?
1) poslech dětských hádanek "Adivinanzas"
2) v Unidad 5, str. 59/2 a str. 61/3


Na co se podívat na pondělí 09/02/09?
1) slovíčka k 5. lekci
______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 09/02/09?
1) oprava desetiminutovky na časovou souslednost
2) text "El ascensor" a otázky k němu
3) VEN 2, Unidad 5, B: Te has enterado de que? - str. 58/1, 59/3, 4


Na co se podívat na pátek 13/02/09?
1) str. 62/1, 2 - domácí úkol, který bude kontrolován
2) slovíčka k 6 lekci

En el médico - ejercicios (agegado el 11/02/2009)
En el médico - test - !FECHA FINAL DE ENTREGA: 09/03/09!
El Presente de Subjuntivo I (agegado el 11/02/2009)______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 13/02/09?
1) dokončení Unidad 5, str. 63/3, 4, 5 a str. 65/3
2) vyplňování základního obrázku na části lidského těla


Na co se podívat na pondělí 16/02/09?
1) slovíčka ze 6. lekce
2) pomalu se seznamovat se všemi slovíčky, která se týkají Lidského těla, zdraví a nemocí (viz. odkaz zde)______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 16/02/09?
1) Unidad 6, str. 68/1, str. 69/2,3 a str. 72/1 a 73/2,3
2) vyložení užití subjuntivu přítomného a předbudoucího času (Futuro Perfecto)
3) vyplňování základního obrázku na části lidského těla


Na co se podívat na pondělí 09/03/09?
1) bude DESETIMINUTOVKA ze slovíček z 6. lekce (s důrazem na studijní příručku)
2) použití subjuntivu přítomného (viz. odkaz zde a učebnice)
3) mít vyplněný Test (viz. odkaz zde), bude známkován vahou 3
4) přečíst si text B, Unidad 6 ze str. 70 a odpovědět na otázky ze cv. 1 (bude kontrolováno písemnou formou na začátku hodiny)

20/02/09 bude hodina věnovaná MATURANTŮM, ostatní, nechť si užijí jarní prázdniny a nezapomenou na zadané práce!


______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 09/03/09?
1) vyplnění cvičení na subjuntivy (viz. odkaz zde)
2) obrázky s částmi lidského těla
3) vyplnění konverzace u lékaře (text s Michelle) z mých papírů (viz. odkaz zde)


Na co se podívat na pátek 13/03/09?
1) bude DESETIMINUTOVKA ze slovíček z 6. lekce (s důrazem na studijní příručku)
2) ÚKOL ZA NEDONESENÍ UČEBNIC: text B, Unidad 6 ze str. 70 a odpovědět na otázky ze cv. 1, povinně v písemné podobě - bude vybíráno
3) dovyplňte si zbylé věty ze cvičení na subjuntivy, kdo má zájem, má poslední šanci si vyjasnit případné nejasnosti před pondělní písemkou
4) 16/03/09 bude pětiminutovka z užití subjuntivu
5) 23/03/09 bude velký opakovací test (podobný jako ten minulý) z lekcí 4,5 a 6 z VENu______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 13/03/09?
1) dokončili jsme UNIDAD 6 ve VEN 2
2) konkrétně: str. 71/ cv. 2,3,5 a str. 74/ cv. 1


Na co se podívat na pondělí 16/03/09?
1) dočíst si text 1) na str. 74 a mít vyplněné odpovědi ve cvičení - bude kontrolováno, nevypracovaný úkol bude hodnocen 5
2) ZNOVU: ÚKOL ZA NEDONESENÍ UČEBNIC: text B, Unidad 6 ze str. 70 a odpovědět na otázky ze cv. 1, povinně v písemné podobě - bude vybíráno - bude znovu kontrolováno, kdo neodevzdá, dostane velmi nepříjemný úkol na známky
3) ZMĚNA:20/03/09 na místo 16/03/09 bude pětiminutovka z užití subjuntivu
4) 23/03/09 bude velký opakovací test (podobný jako ten minulý) z lekcí 4,5 a 6 z VENu

ZÁVĚRY Z HOSPITACE:
1) To, že si nenosíte učebnice do hodiny, je dle vedení závažný problém, který poškozuje také mě, proto za nedonesení učebnice při kontrole každý takový člověk obdrží zápis do třídnice: pravidelně nenosí pomůcky do hodiny španělštiny. Za určitý počet takových zápisů jsou pak postihy jako: třídní důtka, ředitelská důtka, 2 z chovaní, podmíněné vyloučení ze školy apod., funguje to podobně jako pozdní příchody.
2) Před hodinou španělštiny budou sundané židle a smazaná tabule a je mi jedno, kdo má zrovna službu.
3) Je-li termín odevzdání úkolu a jste-li přítomní na hodině, úkol máte povinnost odevzdat, náhradní termín je pouze emailem do 24:00 hodin daného dne, potom píšu nekompromisně za 5. Kdo chybí, má za povinnost úkol odevzdat hned, jak se ve škole objeví, systém se pak uplatní obdobně.
4) Kdo bude v hodině opakovaně vyrušovat a opakovaně bude na to upozorněn, může také dostat zápis do třídnice.
5) Kdo ve škole chybí, má povinnost sledovat tyto stránky a doplňovat si, co zamešká, zadání a vypracování úkolů na takového člověka platí stejně, jako kdyby chodil do školy. Absence není ani omluva z písemky na těchto stránkách ohlášené.______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 16/03/09?
1) Unidad 7, text A: De vacaciones - str. 80/1,2
2) Časové věty (Oraciones temporales), str. 84/1 + papír ode mě (viz. odkaz zde)
3) definitivní oprava testu "En el médico" a kontrola úkolů z Unidad 6


Na co se podívat na pátek 20/03/09?
1) bude DESETIMINUTOVKA z užití subjuntivu v přacích větách, větách s významem "možná" a větách, v nichž "que" má význam "aby"
2) str. 80/2, napsat 2 větami odpověď na otázku: Qué visitas opcionales de las que aparecen en este folleto eligirías tú? Por qué?

Oraciones temporales - teoría (agegado el 16/03/2009)


______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 20/03/09?
1) Unidad 7, text A: De vacaciones - str. 81/4
2) časové věty (Oraciones temporales), procvičování na papíru ode mě (odkaz tu není)


Na co se podívat na pondělí 23/03/09?
1) bude OPAKOVACÍ TEST za Unidades 4-6
2) donést si učebnice______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 23/03/09?
1) Unidad 7, text A: De vacaciones - str. 81/3 (překlad textu),5,6
2) užití subjuntivu vě větách s Espero que, Cómo es posible que ...? a No puede ser que ...!, ve VENu na str. 85/3,4
3) byl opakovací test, známky už jsou zapsané (viz. odkaz výše)


Na co se podívat na pátek 27/03/09?
1) udělat cvičení 1 z papíru na cvičení na časové věty (viz. odkaz níže)

Oraciones temporales - ejercicios (agegado el 23/03/2009)


______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 27/03/09?
1) slovíčka důležitá pro letní a zimní dovolenou - viz. odkaz níže
2) cvičení na str. 65/2 a 71/1 z papírů ode mě (En la playa, en la montańa)


Na co se podívat na pondělí 30/03/09?
1) pravidla pro časové; věty
2) slovíčka ze 7. lekce z VENu

En la playa & en la montańa (agegado el 29/03/2009)


______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 30/03/09?
1) Unidad 7, text B: Qué poca formalidad! - str. 82/1,2 a str. 83/3,4
2) doplňování časových vět (cvičení 2 na papíru ode mě - viz. odkaz výše)
3) procvičování vět na stěžování si, že v hotelu něco nefunguje - dialogy po dvojicích


Na co se podívat na pondělí 06/04/09?
1) slovíčka z Unidad 7
2) časové věty - mít doplněné 15 vět ze cvičení 2 z mého papíru (10 vět jsem ohlásil na hodině a 5 vět přidávám za odpadlý pátek, o kterém jsem v pondělí nevěděl)
3) Změna (neuvědomil jsem si, že budou Velikonoce - tedy vše posouváme o týden): v pátek 17. dubna bude pětiminutovka na doplňování časových vět a v pondělí 20. dubna bude pětiminutovka na přeložení 4 českých vět se slovíčky a gramatikou 7. lekce a z obrázků En la playa, en la montańa (viz. odkaz zde) - pro ty, co se rádi připravují předem______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 06/04/09?
1) dokončení Unidad 7, str. 86/2
2) prvních 9 vět z 5. cvičení Traducción na druhé stránce z materiálu k 8. lekci (odkaz níže)
3) text o Velikonocích - Semana santa (odkaz níže)


Na co se podívat na pátek 17/04/09?
Bude-li hodina, potom: (nejsem si jist, kdy máte jít znovu do divadla)
1) časové věty: BUDE PĚTIMINUTOVKA!
2) časové věty - mít doplněnou většinu vět vět ze cvičení 2 z mého papíru
3) POZOR!
20. dubna bude v každém případě pětiminutovka na přeložení 4 českých vět se slovíčky a gramatikou 7. lekce a z obrázků En la playa, en la montańa (viz. odkaz zde)
nebude-li hodina 17. dubna, pak se pětiminutovka z časových vět přesouvá na 24. dubna

PROSÍM, kdo si přečtete vzkaz na těchto stránkách, raději to řekněte všem spolužákům ještě před Velikonocemi, ať nejsou překvapeni. Nicméně, omluvu, "že jsem to nevěděl(a)" nepřijímám. PĚKNÉ PROŽITÍ VELIKONOC!


Comparaciones, trabajo y ejercicios para la Unidad 8 (agegado el 06/04/2009)

Semana santa (agegado el 06/04/2009)


KDY BUDE JAKÁ PÍSEMKA?
Vzhledem ke spoustě odpadlých hodin to bude takto:
* 24. dubna písemka na předklad (4 věty vycházející slovíčky a gramatikou ze 7. lekce a mých obrázků z pláže a hor)
* 27. dubna písemka na časové věty (doplňování sloves v závorce ve správném tvaru do vět)

DŮLEŽITÉ INSTRUKCE PRO MATURANTY
Podmínkou pro závěrečnou klasifikaci různou od 5 (a tedy i připuštění k maturitní zkoušce) je odevzdání všech písemných témat za celý rok maximálně do konce klasifikace (15. května 2009). Za každé neodevzdané téma bude známka 5 váhy 10, čili velké množství neodevzdaných témat vám srazí průměr na 5 = nejdete k MZ. Která témata od koho konkrétně vyžaduji?
MARKO
zbývá odevzdat: 18, 10, 4, 1, 6, 2, 25 (již odevzdal: 7)
BÁRA
zbývá odevzdat: 10, 4, 6, 25 (již odevzdala: 18, 7, 1, 2)
JAKUB
zbývá odevzdat: 4, 1, 6, 2, 25 (již odevzdal: (18), (7), 10)
musí rozšířit!: 18 a 7 (bylo to moc krátké)


______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 24/04/09?
1) úvod do Unidad 8, El trabajo
2) otázky z papírků k tématu Práce a profesní život
3) rozdání doplňkových materiálů (13 listů) k 8. lekci a organizační věci


Na co se podívat na pondělí 27/04/09?
1) pravidla pro časové; věty - bude PĚTIMINUTOVKA
2) poslední možnost odevzdání úkolu ohledně bezpečnosti v letadle (viz. odkaz níže - Demostración de seguridad en el avión, neodevzdání = 5

Demostración de seguridad en el avión (agegado el 24/04/2009)


POZOR ZMĚNA PRO MATURANTY (I TY, CO NEMATURUJÍ ZE ŠPANĚLŠTINY)!:z nařízení shora musíme mít známky ve španělštině uzavřené do 11. května - tedy zapsané ve všech možných katalozích, to bude tedy závěrečné datum, pro splnění všech povinností a přípravné opravy známek


______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 27/04/09?
1) stupňování přídavných jmen a příslovcí - materiály zde viz. výše
2) Unidad 8, VEN: str. 96-97 Comparativos irregulares & El superlativo, cv. 1, 2


Na co se podívat na pondělí 04/05/09?
1) pravidla pro stupňování a superlativy

PĚTIMINUTOVKA NA ČASOVÉ VĚTY:
Dopadla vesměs katastrofálně. Všichni ti, co měli známku horší jak 3, tedy Jana, Jelena, Petra, Bára Č., Bára M., Bára P., Kristýna, Marek jako opravu na známku vyplní následující soubor vět. Odevzdání bude 11. května, nebudete-li přítomni, pošlete mi to mailem, nebo po někom. Máte-li nějaké dotazy k časovým větám, odpovím na ně, kromě dotazů: "Jak mám vyplnit větu XY?" "Jak se to dělá (ničemu nerozumím)?" Základní příčiny problémů v písemce byly dvojí: Buď daný člověk věděl, kam patří subjuntiv, kam minulý čas atd., ale už ho neuměl vytvořit, anebo daný člověk ani nevěděl, co, do které věty patří (těch bylo minimum). Takže si ujasněte, do jaké problémové skupiny patříte a podle toho na časových větách pracujte.

Oraciones temporales - CORRECCIÓN (agegado el 27/04/2009)______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 04/05/09?
1) UNIDAD 8, El trabajo: str. 92/1 a 95/2,3,4
2) absolutní superlativ, tvary -ísim@, str. 93/2,3; 96/1 a 97/2
3) z mých papírů Las profesiones (kdo je nemá, nebo je nemá kompletní, ať mě požádá a zašlu mu je mailem), cv. 1 z prvního listu, cv. 5 z druhého listu, cv. 6 a 7 ze třetího, cv. 1 z osmého listu


Na co se podívat na pondělí 11/05/09?
1) text a úkoly ze str. 94/B: Buscando trabajo
2) slovíčka z 8. lekce
3) stupňování přídavných jmen a absolutní superlativ______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 11/05/09?
1) užití 4) a 5) subjuntivu přítomného z mých papírů (viz. odkaz níže), část cv. 1 (zbytek si procvičujte sami)
2) Impersonalidad: neosobní věty - str. 97/4
3) Curriculum Vitae: str. 98/1


Na co se podívat na pátek 15/05/09?
1) doplnit životopis na 12. listu papírů k profesím chybějícími slovy
2) konečné datum pro odevzdání vět na opravu časových vět

Uso del Presente de Subjuntivo II (agegado el 13/05/2009)


______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 15/05/09?
1) VEN2 99/4
2) další užití subjuntivu přítomného
______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 18/05/09?
1) VEN2 99/5
______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 22/05/09?
1) VEN2 104/1
2) vztažné věty ve španělštině: se subjuntivem i bez
3) VEN2 109/2
______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 25/05/09?
1) VEN2 105/2, 3, 4, 5, 6
2) Předpřítomný subjuntiv - Préterito de Perfecto de Subjuntivo
3) VEN2 109/3
______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 29/05/09?
1) VEN2 106/1
2) Libro de ejercicios: 36/1, 2, 3
______________________________________________________________

Co bylo na španělštině 01/06/09?
1) práce na internetu


Na co se podívat na pátek 05/06/09?
1) Matrimonio con hijos

španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny Výuka španělštiny lekce španělštiny doučování španělštiny konverzace španělštiny
Český vyhledávač CENT.CZ www.LUKYN.com - zábava pro všechny