Espaňol

Kdo jsem, má nabídka a reference: Možnosti výuky matematiky:
  • rozvíjení matematického (logického) myšlení, analytických schopností při řešení matematických problémů či prostorové představivosti
  • teoretický výklad a procvičování z různých partií matematiky (algebra a aritmetika, funkce a matematická analýza, kombinatorika a pravděpodobnost (statistika), geometrie (včetně analytické) atd.)
  • zajímavé a neobvyklé matematické problémy, příprava na maturitní zkoušku nebo na přijímací zkoušku na VŠ
  • při výuce se orientuji podle řady učebnic Matematika pro gymnázia, Sbírky úloh z matematiky pro SŠ, Přehled středoškolské matematiky, Bartsch - Matematické vzorce aj., nebo vycházím z Vámi dodaných studijních materiálů
  • adekvátní znalost matematiky mohu doložit účastmi v matematických soutěžích (např. celostátní kolo Matematické olympiády kategorie A (2005)) nebo mou internetovou prezentací o matematice Dan's Math a rovněž vyplývá i z nároků studijního programu, který studuji na VŠ
Kontakt:
  • V případě zájmu nebo jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailu (tam Vám i rád na požádání poskytnu své telefonní číslo):
dapet@email.cz